Introduktion på kommercielle kontrakter

En juridisk bindende kontrakt vil eksistere mellem to personer eller virksomheder, hvor man accepterer at gøre eller sælge noget til gengæld for noget andet (normalt penge). Med meget få undtagelser, det behøver ikke at være skriftligt, men grunden hvorfor de bør sætte skriftligt er, at det ellers kan være én person ord mod hinanden, om kontrakten findes eller med hensyn til dets nøjagtige vilkår. Selvom det er skriftligt, forstand skal være klar og ikke i stand til at fejlfortolkning – derfor, du nødt til at sikre er det så simpelt og “to-the-point” som muligt.

Selvfølgelig, du er i realiteten indgå kontrakter hele tiden (fx købe en avis, gå ind i en parkeringsplads, købe en drink) og du kan ikke sætte alting i skriftligt. Du bliver derfor nødt til at udøve en vis grad af diskretion, hvornår til at sætte noget skriftligt – hvis du er i tvivl, Spørg din advokat. Nogle kontrakter skal være skriftligt (f.eks. for interesser i jord eller finansminister) – snart elektroniske kontrakter vil være tilstrækkelig i disse øjemed.

Du skal muligvis general “vilkår & betingelser” afhængigt af din virksomheds behov, og du bør diskutere, hvorvidt du behøver i virkeligheden dem med din advokat. Hvis du allerede har standard vilkår & betingelser, skal du sørge for, at:

de er ikke bare kopieret fra en anden – betingelser kan være uhensigtsmæssigt, hvis de var kopieret fra nogen fungerer lidt anderledes fra dig og de kan være forældet og/eller defekte (plus det er en teknisk brud på copyright for).

de er tiltrukket af anden person / virksomheds opmærksomhed før kontrakten er indgået som ellers de vil som regel binder ikke dem.

En god ide er for at få en kopi af din kontrakt brev eller standardvilkår & betingelser underskrevet af dem – ikke stole på de betingelser, der er trykt på bagsiden af fakturaerne. Prøv og undgå konflikten mellem dine vilkår og dem din leverandør eller kunde ved at acceptere, hvis vilkår der skal gælde. Sørg også for, at aftalte vilkår mellem din og en leverandør ikke er i modstrid med dine egne betingelser med dine kunder (fx så at din leverandør ikke accepterer defekte varer efter en uge fra levering, der henviser til, at jeres angive to uger).

Nogle fælles bestemmelser omfatter:

Pris, dato betales og betalingsmåde

Leveringsdetaljer og ikke-ansvar for sælger for forsinkelser uden for dens kontrol

Sælger bevarer ejendomsretten indtil varer, der er betalt for, men at kræve, at køber skal bære risikoen for dem og til at forsikre dem

Begrænsning på sælgers ansvar

Nogle vigtige punkter vedrørende vilkår & betingelser

Uanset hvad en kontrakt siger, visse rettigheder er underforstået ifølge lov eller vedtægter (altid søge ordentlig juridisk rådgivning om sådanne sager) fx varerne skal være “egnet til dette formål” til som de sælges og være af “passende kvalitet”. Varer skal matche prøver (medmindre “tolerancer”) eller beskrivelser i reklamemateriale, så det er vigtigt prøver er virkelig repræsentant og brochure påstande er realistisk. Hvis varerne er ikke egnet til den påtænkte anvendelse, men køber insisterer på at købe dem alligevel bekræfte din advarsel skriftligt umiddelbart. Det samme gælder stort set on-line salg.

Hvis du handler med private forbrugere som dine kunder eller kunder (herunder som en udlejer) enhver standardvilkår (i et brev eller en trykt kontrakt) er omfattet af EU-direktivet om urimelige kontraktvilkår og som sådan de skal være “retfærdig”, de ellers vil være af nogen som helst retsvirkning. Huske på, at lokale forbrugerlovgivning med forbruger salg i EU, uanset hvad dine betingelser siger, tilsidesætter eventuelle modstridende vilkår i dine kontrakter. Se vores artikel om de nye kompetenceregler for elektroniske forbrugeraftaler.

Hvis du udskriver vilkår på bagsiden af noget, Sørg for, at på forsiden du henviser til deres tilstedeværelse på bagsiden (fx “Se over til vores standard vilkår for handel”).

handel på internettet bringer særlige overvejelser – vilkår skal være tilstrækkeligt fremtrædende og velplaceret til at være effektiv. Effektivitet vil afhænge af individuelle omstændigheder – i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at gøre vilkårene vises i et “pop-up”-vindue derefter kraft kunder til at rulle ned før skulle udtrykkeligt på en accept.

Hvis du sælger varer eller tjenester på internettet eller via telefon eller mail order, vil Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 gælde. Se vores lå oversigt over forordningerne eller vores detaljerede tekniske briefing.

fra januar 16 EU-direktivet om e-handel formodes for at være effektiv og kontrakter og websteder skal opbygges med dette i tankerne da kravene er strenge: Se vores artikel om direktivet

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.